Klachten 

Ik ben aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Hier kun je, als de klacht met een gesprek niet is opgelost, je klacht bespreken en advies krijgen hoe hier mee om te gaan. Je kan eventueel bijgestaan worden met het formuleren van de klacht. Het doel is steeds om te proberen de klacht in het meest vroegtijdige stadium op te lossen om een formeel schriftelijke klacht voor te zijn. Hiervoor kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg.

 

Privacy verklaring

download hier de privacy verklaring